Termostabilne boje: Silikonska aluminijska boja za eksterijere čeličnih konstrukcija izložene visokim temperaturama kao što su vrata kamina, dimnjaci i grejne cijevi, peći u saunam a i druge površine koje podnose visoku temperaturu. Posjedujemo boje do temperaturne izdržljivosti 650c u suvoj sredini na čeliku bez prajmera i do 400c kad se premazuje preko cink silikatne boje u skladu sa naredbom 1999/13/EC, samo za industrijsku upotrebu.

NAPOMENA: Kod većih projektnih zahtjeva preporučujemo da vam mi predložimo našu tehnologiju zaštite zavisno od faktora sredine u kojoj se vrši zaštita i potrebnog vijeka trajanja premaza, a sve prema standardu ISO 12944.

Termostabilne boje velika