Sistem zaštite od požara: Stalna ugroženost industrijskih, stambenih i drugih objekata i ustanova od požara uslovila je da se problemu zaštite posveti poseban značaj. Prilikom požara dolazi do direktne i indirektne opasnosti. U ponudi imamo protivpožarnu jednokmponentnu boju na vodenoj bazi izrađenu na bazi sintetičkih smola i odabranih pigmenata i punila. Koristi se kao espandirajući premaz u plamstop sistemu za zaštitu čeličnih konstrukcija od požara u trajanju zaštite do 60 min. Debljina premaza zavisi od faktora presjeka zaštićenog čeličnog profila, željenog vremena trajanja zaštite, broja starna izloženih požaru kao i namjene konstrukcije. Kao prajmer koristimo alkid modifikovani temelj i završnu emajl boju po željenom RAL-u. Komplet sistem zaštite je atestiran u IMS-u Beograd.

NAPOMENA: Proračun debljine premaza za tražne profile vrši naš tehnolog proizvođača na bazi vaše specifikacije čeličnih profila, željenog vremena trajanja zaštite, broja strana izloženih požaru kao i namjenom konstrukcije. Završnu nijansu radimo po RAL karti po vašem izboru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA