Radionički Shop prajmer je osnovni dvokomponentni premaz namijenjen privremenoj antikorozionoj zaštiti čeličnih limova i konstrukcionih profila.Ova zaštita se izvodi prije ugradnje i konačne zaštite materijala. Preko ovog shop primera se može nanijeti svaki sistem zaštite.Premaz je formulisam na bazi i odabranih antikorozionih pigmenata,u zavisnosti od agresivnosti sredine i debljine nanosa daje efikasnu zaštitu u trajanju i do 8 mjeseci.

NAPOMENA: Kod većih projektnih zahtjeva preporučujemo da vam mi predložimo našu tehnologiju zaštite zavisno od faktora sredine u kojoj se vrši zaštita i potrebnog vijeka trajanja premaza, a sve prema standardu ISO 12944.

Radionički Shop prajmer velika