Premazi na bazi Cink Silikata koji se razlikuju od uobičajenih cinkovih premaza jer se po svojim karakteristikama  uveliko približava cinčanju na vruće.Pripada grupi neorganskih srestava za pocinkovanje (premaz na bazi cink-silikata) te se od uobičajenih cinkovih premaza znatno razlikuje kao po hemizmu tako očvršćavanja tako i po sastavu suhog filma. Zaštitni mehanizam se zasniva prvenstveno na galvanskom dejstvu.

NAPOMENA: Kod većih projektnih zahtjeva preporučujemo da vam mi predložimo našu tehnologiju zaštite zavisno od faktora sredine u kojoj se vrši zaštita i potrebnog vijeka trajanja premaza, a sve prema  standardu ISO 12944.

Premazi na bazi Cink Silikata velika