Na proizvodnom programu master batcheva vam želimo predstaviti novu generaciju bijelih master batcheva poznatih pod imenom CC Master. Cinkarna Celje d.d. Poznata je prijesvega po proizvodima bijelog pigmenta-titan dioksida ( TiO2). Sa novim tipom Ti02 smo u mogućnosti da proizvodimo masterbatcheve sa miješanjem pigmenta i polimera bez dodatnih aditiva i voskova, koji su najčešće uzrok proizvodnih problema, te posljedično, slabijoj kavaliteti konačnih proizvoda. Sa upotrebom CC masterbatcheva nove generacije nudimo:
1. Poboljšanu disperziju pigmenta – titan dioksida, koji se jednakomjernije raspodijeli o cijeloj matrici polimera
2. Poboljšanu tečnost masterbatcheva, koji se bolje veže sa osnovnim polimerom, te tako postižemo potpunu homogenizovanu masu
3. Poboljšana pokrivenost, bjelina i sjaj konačnih proizvoda
4. Ušteda na sonovu manje potrošnje energije , te nižih radnih temperatura
5. Povećan output konačnih proizvoda zbog kraćih proizvodnih ciklusa te smanjenom broju i dužini čišćenja ekstrudera. Proizvodni programCC Master: -na osnovi polietilena niske gustine ( LDPE) – na osnovi linearnoga LDPE ( LLDPE) – na osnovi polipropilena ( PP)- na osnovi polistirena (PS).

Upotreba CC Mastera :

– za maseno bojenje poliolefinskih polimera;
– u tehnologijamaza preradu polimera, kao kod špricanja, duvanja, ekstrudiranja, prešanja… ;
– u svim granama privrede: albalažnoj industriji, građevinarstvu, elektrotehnici, proizvoda za domaćinstvo…

Master Bach Boje velika