Alkidni i modifikovani alkidni brzosušivi premazi, koriste se za zaštitu konstrukcija postavljenih u sredinama koje karakteriše mala hemijska agresivnost. Ovim sistemom se postiže sjajna ili satinirana površina, sa lijepim estetskim izgledom, pa se zbog toga široko primjenjuje kako za zaštitu spoljnih kao i za zaštitu unutrašnjih površina.Alkidnim premazima se ne nanosi debeo film u jednom nanosu ,već se preporučuje nanošenje u više tanjih slojeva da bi se izbjegle neispravnosti koje nastaju pri sušenju filma.U normalnim uslovima sušenje alkidnih premaza je 24 sata dok alkidni modifikovani-brzosušivi premazi suhi na dodir za 20-40 min. Završne premaze miksamo po RAL, NCS i drugim ton kartama po želji kupca.

NAPOMENA: Kod većih projektnih zahtjeva preporučujemo da vam mi predložimo našu tehnologiju zaštite zavisno od faktora sredine u kojoj se vrši zaštita i potrebnog vijeka trajanja premaza, a sve prema standardu ISO 12944.

Alkidni i modifikovani alkidni-brzosušivi premazi velika