Za sve robe posjedujemo ateste proizvođača čime garantujemo kvalitet ponuđenih roba. Po zahtjevu kupca izrađujemo tehnologije primjene istih.

Radionički Shop prajmer

Radionički Shop prajmer

Epoksi katran i epoksi sistemi

Epoksi katran sistem

Premazi na bazi Cink Silikata

Premazi na bazi Cink Silikata

Alkidni i modifikovani alkidni-brzosušivi premazi

Alkidni i modifikovani alkidni-brzosušivi premazi

Epoven sistem

Epoven sistem

Termostabilne boje

Termostabilne boje

Poliuretanski sistem

Poliuretanski sistem

Praškaste elektrostatske boje za plastifikaciju metala

Praškaste-elektrostatske-boje-za-plastifikaciju-metala

Sistem zaštite od požara

Sistem zaštite od požara

Nitropremazi

Nitropremazi

Boje za horizontalnu putnu signalizaciju

Boje-za-horizontalnu-putnu-signalizaciju

Master Bach Boje

Master-Bach-Boje